ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

COOKIES

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

NEWSLETTERS

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

IP ADDRESSES

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 

Γ. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 
Το alexandros-jewels.gr σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται. Οι όροι αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Κατάστημα: Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα. 

Χρήστης/ Επισκέπτης: Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας. 

Πελάτης: Κάθε χρήστης που συναλλάσσεται με το Κατάστημα κάνοντας χρήση της υπηρεσίας μίσθωσης ή πώλησης προϊόντων. 

Προϊόν/ Προϊόντα: Κάθε αγαθό που διατίθεται (πωλείται) από το Κατάστημα. 

Α. Γενικοί Οροι Χρήσης ΙστοσελίδαςΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.      Το alexandros-jewels.gr (Κατάστημα),το οποίο μπορεί να επισκέπτεστε και με ανακατεύθυνση από τις σελίδες alexandros-jewels.gr  και alexandros-jewels.gr  αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ μέσω του Διαδικτύου και είναι επίσημα εγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) με αρ. μητρώου προμηθευτών alexandros-jewels.gr για να συνάπτει «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/94, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.      Το Κατάστημα ανήκει στον  «……………………………..», ΑΦΜ …………………………….., ΔΟΥ …….. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού ………………………………

3.      Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και εν γένει την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www……………….., με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας του, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος και ειδικότερα στην αναζήτηση και αγορά προϊόντων από το Κατάστημα. 

4.      Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες ή/και προϊόντα συμπεριληφθούν στο Κατάστημα θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.  

5.      Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Καταστήματος κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται ως έχει και το Κατάστημα αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε επικοινωνιών των χρηστών.

6.      Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Καταστήματος και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών για την εμφάνιση ή παράδοση διαφημίσεων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος.  

7.      Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να γίνει αποδέκτης των υπηρεσιών του Καταστήματος συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Κατάστημα στις σχετικές φόρμες (εγγραφής και παραγγελιών) και να εισάγει επιμελώς και με σαφήνεια τα στοιχεία που του ζητούνται ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  

8.      Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (INTERNET) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1.      Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www………………… εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας.  

2.      Όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση στα 128bit, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.  

3.      Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Περισσότερα για το πρωτόκολλο SSL:  http://webopedia.internet.com/term/s/ssl.asp

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
  
1.      Το Κατάστημα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών.  

2.      Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης συμπληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Κατάστημα θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει. 

3.      Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Κατάστημα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά γα την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. 

4.      Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.  
 

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
  
Ο επισκέπτης/χρήστης του Καταστήματος κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Κατάστημα και τους τυχόν συνεργάτες του για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ζημία υποστεί το Κατάστημα ή/και οι συνεργάτες του λόγω της αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών/σελίδων του καταστήματος από τους επισκέπτες/χρήστες. 
 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  
1.      Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.  

2.      Ο επισκέπτης/ χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. 
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
  
1.      Στο περιεχόμενο του Καταστήματος μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα.  

2.      Το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Κατάστημα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.  

3.      Το Κατάστημα δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα του (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑ 
  
1.      Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Καταστήματος (και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Κατάστημα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

2.      Τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.  

3.      Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Καταστήματος.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
  
1.      Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Καταστήματος στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.  

2.      Τα περιεχόμενα του Καταστήματος παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.  

3.      Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Κατάστημα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το Κατάστημα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Κατάστημα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Κατάστημα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Κατάστημα.  

4.      Είναι αμοιβαίως κατανοητό και αποδεκτό ότι οι χρήστες των υπηρεσιών/σελίδων του Καταστήματος παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

4.1.            Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. 

4.2.            Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.  

4.3.            Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση των παραγγελιών που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών του Καταστήματος και προς αυτό.  

4.4.            Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Καταστήματος.  

4.5.            Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει τις υπηρεσίες του Καταστήματος.  

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
  
1.      Το Κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

2.      Δεσμοί (links) προς το Κατάστημα επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που τυχόν έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Καταστήματος και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι δεσμοί αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 
  
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Καταστήματος λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Η μη άσκηση από το Κατάστημα οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.      Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας. Η παρούσα Πολιτική- Σύμβαση συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και στην ιστοσελίδα μας – Κατάστημα και καλύπτει την διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει το Κατάστημα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.  

2.      Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα (Πολιτική- Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Καταστήματος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.     Αναγνωρίζετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου και τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε εφόσον επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιείτε και δεύτερο αριθμό τηλεφώνου τον οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε, εφόσον χρειαστεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), και τον αροθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών). Διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Καταστήματος έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

2.      Το Κατάστημα μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κατάστημα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ακυρώσουν την εγγραφή τους ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο Κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση …..@……………  τις αλλαγές ή/και την επιθυμία ακύρωσης της σχετικής εγγραφής.  

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.      Η εταιρεία και το Κατάστημα, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το Κατάστημα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα.  

2.      Εξαιρετικά, το Κατάστημα μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: (α) έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, (β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα και καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/πελατών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Καταστήματος καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς το Κατάστημα), (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.  

3.      Το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.      Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Κατάστημα προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – Τηλέφωνο – Fax – E-mail – Όνομα Υπευθύνου – Πόλη – Χώρα.  

2.      Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών. 
 

COOKIES  

1.      Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και το Κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters). Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Καταστήματος, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.  

2.      Ο επισκέπτης / χρήστης του Καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Καταστήματος είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Καταστήματος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

1.      Η χρέωση της Πιστωτικής Κάρτας του πελάτη από το Κατάστημα γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της εξόφλησης του δεύτερου για τις υπηρεσίες του έναντι του συγκεκριμένου πελάτη και για την κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία επιλέγει ο πελάτης. 

Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας του πελάτη αρχειοθετούνται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται μόνο έως ότου εκπληρωθεί πλήρως ο ανωτέρω σκοπός (πλήρης εξόφληση του Καταστήματος), ο δε πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά το Κατάστημα γι’ αυτό.

2.      Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.  

3.      Το Κατάστημα δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την ευθύνη του πελάτη προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική του κάρτα, σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για το λόγο αυτό ο πελάτης έχει υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθεί την απώλεια της πιστωτικής του κάρτας να προβεί σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ωστόσο, σε περίπτωση (αποδεδειγμένα) δόλιας χρήσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό του θα επαναπιστωθούν ή θα επιστραφούν.  
 

Newsletters

1.      Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το Κατάστημα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη/χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails). Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Καταστήματος ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να του αποστέλλονται τα ως άνω ενημερωτικά δελτία, μπορεί να το δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………@…………..

2.      Το Κατάστημα μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.  
 

Δεσμοι (links) προς αλλες ιστοσελιδες

Το Κατάστημα περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους αυτοί ακολουθούν.  

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Κατάστημα μπορεί να αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.  
 

Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες / χρήστες του Καταστήματος που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Κατάστημα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη.  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- Εφαρμοστέο Δικαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών του Καταστήματος υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Καταστήματος.

Γ. Όροι Πώλησης Προϊόντων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 1.      Το Κατάστημα σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων καθώς και προϊόντων προηγούμενων σαιζόν/ παλαιά αποθέματα (STOCK & OUTLET) μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ως άνω υπηρεσία διέπεται από τους όρους που ακολουθούν.  

2.      Το Κατάστημα συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, καθώς και προς τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές -νομοθετικές και διοικητικής φύσεως- ρυθμίσεις. Έτσι, υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, β) την τιμή (, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.  

3.      Η χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Καταστήματος δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.  

4.      Υποχρεούστε να διαβιβάζετε στο Κατάστημα οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο, υπόδειξη ή/και παρατήρηση που τυχόν ανακύπτει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών και σελίδων του Καταστήματος.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΟΡΑΣ

1.      Κάθε αγορά από το Κατάστημα έχει ως αντικείμενό της το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα που επιλέγετε να αγοράσετε και εξειδικεύετε στις ειδικές φόρμες παραγγελίας που συμπληρώνετε. Όπως προαναφέρθηκε, τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι α) προϊόντα μόδας (κοσμήματα, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) τρέχουσας σαιζόν ή/και β) προϊόντα μόδας (κοσμήματα, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) προηγούμενων σαιζόν/παλαιά αποθέματα (STOCK & OUTLET) που προμηθευόμαστε από επιλεγμένους εμπόρους.

2.      Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

3.       Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις «ειδικών προσφορών» από πλευράς Καταστήματος, όπου κατά κανόνα δίνεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντος σε χαμηλότερη-προνομιακή τιμή υπερισχύουν οι ειδικοί όροι που θέτει το Κατάστημα κάθε φορά και αναγράφονται στον οικείο τόπο της προσφοράς, τεκμαίρεται δε ότι ο πελάτης/ χρήστης συμφωνεί με τους ειδικούς αυτούς όρους, εφόσον προβαίνει στην αντίστοιχη παραγγελία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

1.      Σχετικά με τη διαδικασία της παραγγελίας με απλά βήματα απαντάτε, επιλέγετε και συμπληρώνετε τα πεδία παραγγελίας της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας (παραγγελίας) αγοράς προϊόντος του Καταστήματος που αναφέρονται π.χ. στην διεύθυνση αποστολής, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π.  

2.      Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαιτούμενων πεδίων, θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν πατήσετε επιβεβαίωσή της. Με την πίεση του εικονιδίου «Συνέχεια» ή με κάθε συναφή λέξη που το Κατάστημα έχει ενσωματώσει σε σύνολο από ηλεκτρονικές φόρμες (καλούμενες εφεξής φόρμα αγοράς) και ολοκληρώνοντας την εισαγωγή των στοιχείων της φόρμας, αποδέχεστε ηλεκτρονικά να συναφθεί η «σύμβαση» και δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση του συνόλου των όρων της σύμβασης πώλησης και συμφωνείτε με αυτούς.  

3.      Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε την υποχρέωσή σας να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής στοιχείων με τα τρέχοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία σας που ζητούνται, και να καταχωρείτε αμέσως με τους τεχνικούς τρόπους που σας υποδεικνύονται, κάθε αλλαγή αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του. Η ηλεκτρονική φόρμα περιλαμβάνει εικονίδια τα οποία σας επιτρέπουν τη διόρθωση λαθών ηλεκτρονικού χειρισμού πριν ή και μετά τη συμπλήρωση κάθε τμήματος φόρμας πριν από την τελική «αποδοχή» της.  

4.      Σας επισημαίνουμε ότι οι on line συναλλαγές μεταξύ του Καταστήματος και του πελάτη πραγματοποιούνται  και ολοκληρώνονται μέσω των on line συστημάτων της Alpha Bank και Eurobank, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα που έχει χρησιμοποιηθεί. Προς το παρόν, αποδεκτές είναι οι πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS και DINERS. Τα στοιχεία κάθε πιστωτικής κάρτας διατηρούνται στο Κατάστημα σε ασφαλές περιβάλλον και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.  Μόλις ξεκινήσετε τη διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, γίνεται αυτόματα ανακατεύθυνση (redirection) σε ασφαλή τοποθεσία (https://) των ιστοσελίδων των ανωτέρω τραπεζών. Γίνεται η πληρωμή και επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας.  

5.      Έπειτα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που έχετε ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας σας.  Μετά από την παραπάνω ρητή ή σιωπηρή επιβεβαίωσή σας, η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και διέπεται από τους όρους της σύμβασης και από το νομικό καθεστώς, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και των διεθνών συμβάσεων, που εφαρμόζονται. Για λόγους ασφαλείας και πέραν των ανωτέρω, το Κατάστημα ενδέχεται να επικοινωνεί μαζί σας, είτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βάσει των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα παραγγελίας ή στη φόρμα εγγραφής μέλους), ιδίως σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων μεγάλης αξίας προτού προβεί σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Σε περίπτωση που εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δεν έχετε ανταποκριθεί στην επικοινωνία μας αυτή, το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας, θεωρώντας τη ως μηδέποτε γενόμενη (κατά συνέπεια, δεν θα χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα, τα όποια δε προσωπικά δεδομένα έχετε καταχωρίσει, θα διαγραφούν).  

6.     Τα αποδεικτικά και λοιπά στοιχεία της συναλλαγής σας με το Κατάστημα αρχειοθετούνται και βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σας, όπως και η σχετική αλληλογραφία. 

7.    Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

1.      Η ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα: Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία παραγγελίας το σύστημα σας επιστρέφει έναν Αριθμό Παραγγελίας τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ακύρωση της παραγγελίας σας, επικοινωνώντας με το Κατάστημα (τηλ.: …………….., e-mail: ……………………………………).  

2.      Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της αποστολής του προϊόντος που παραγγείλατε.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1.      Όπως προβλέπεται από το Νόμο, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, αποστέλλοντας μας σχετική δήλωση υπαναχώρησης μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση …………………, ………… Αθήνα, σύμφωνα και με τις επόμενες παραγράφους. Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης βρίσκεται στη διάθεσή σας και μπορείτε να μας ζητήσετε επικοινωνώντας με το Κατάστημα (τηλ.: ………………., e-mail: ……………………………..).  

2.      Στην περίπτωση αυτή, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή να έχει αφαιρεθεί η ειδική ετικέτα που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο («ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»).  

3.      Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά εσάς (χρήστη/πελάτη).  

4.      Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.  

5.      Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.  

6.      Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας επιβαρύνουν αποκλειστικά το Κατάστημα. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Για τους σκοπούς της σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι το Κατάστημα:  

Έχει ενσωματώσει σε κάθε προϊόν ειδική «ετικέτα», η αφαίρεση της οποίας –με οποιονδήποτε τρόπο- συνεπάγεται αυτόματα και αυτοδίκαια την αποδοχή της κατάστασης του προϊόντος από εσάς (όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος κατά το χρονικό σημείο αποστολής της φόρμας παραγγελίας σας και στις άλλες επικοινωνίες –email που έχετε τυχόν ανταλλάξει με το Κατάστημα προς παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την ακριβή κατάσταση του προϊόντος).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Οι χρήστες/πελάτες του Καταστήματος κατανοούν και αποδέχονται ότι οι παραγγελίες τους εκτελούνται βάση προτεραιότητας αλλά και διαθεσιμότητας των προϊόντων. Για το λόγο αυτό, οι φόρμες παραγγελίας έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να φαίνεται αν το προϊόν που επιθυμείτε να παραγγείλετε είναι διαθέσιμο προς αγορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή μέσω email με το Κατάστημα.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

1.      Το Κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτό προϊόντα, ενώ επίσης προβάλλονται φωτογραφίες προϊόντων σε μεγέθυνση για να προβληθούν οι λεπτομέρειές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη/πελάτη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη το Κατάστημα.  

2.      Το Κατάστημα προμηθεύεται και σας πωλεί προϊόντα κατασκευαστών και τύπων σύμφωνα με τις προτιμήσεις και υποδείξεις σας όπως αποτυπώνονται στη φόρμα παραγγελίας. Κατά συνέπεια, το Κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την κατασκευαστική ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την καταλληλότητα και την αρχική ή επιγενόμενη έλλειψη ιδιοτήτων τις οποίες είχαν τυχόν υποσχεθεί οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταπωλητές των πωλούμενων προϊόντων. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

1.      Το Κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:  

Α. Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ή DINERS

Η χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα γίνεται με την αποστολή της παραγγελίας σας κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας παραγγελίας. Στο www…………….. έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα. Με την αποστολή της παραγγελίας σας ενημερώνεστε άμεσα, μέσω e-mail, για την χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.  

Β. Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων

Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής δεν είναι δυνατή όταν στην παραγγελία υπάρχει προϊόν αγοραίας αξίας μεγαλύτερης των € 1000,00.

Γ. Με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας

Αφού καταθέσετε τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, μας αποστέλλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής με fax στο ……………….., αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας. 

Δ. PayPal

2.      Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν. Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

1.      Η παραλαβή της παραγγελίας σας γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φόρμας παραγγελίας σας (κατά τις ώρες 9:00 – 18:00) από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που μας ορίζετε στη φόρμα παραγγελίας. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε το Κατάστημα σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, αριθμό γραφείου κλπ), όπου τούτο χρειάζεται. Για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, μπορείτε να παραλαμβάνετε τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας στον υπάλληλο της ως άνω εταιρείας ταχυμεταφορών. Βεβαίως, μπορεί εκτός από εσάς να παραλαμβάνει και άλλο πρόσωπο της επιλογής σας τα προϊόντα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής σας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή.  

2.      Το Κατάστημα απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Το κόστος της αποστολής εκάστου προϊόντος είναι  €6,50  για αποστολές εντός Αθηνών, €9,50 εντός των ορίων του νομού Αττικής , €12,50 για χερσαίες αποστολές στην υπόλοιπη χώρα και €15,50 για αποστολές σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές. Το κόστος αποστολής προϊόντων εκτός Ελλάδας ανέρχεται σε €25,00 για την Ευρώπη και την Κύπρο και €40,00 για τον υπόλοιπο κόσμο.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Εάν το Κατάστημα ή ο πελάτης δεν κάνουν χρήση, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων τους τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση, έστω και επί μακρόν, δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια της σύμβασης, θα έχουν δε το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχουν ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1.      Η σύμβαση αυτή, που αποτελείται από το παρόν μέρος – κείμενο, τους Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνετε (φόρμα παραγγελίας), ισχύει από την αποδοχή – επιβεβαίωσή της, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.

2.      Το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε αυτή τη σύμβαση, η οποία με τη ευρεία δημοσιοποίησή της δια μέσου και του ΙΝΤΕΡΝΕΤ αναγνωρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται πάντοτε και έγκαιρα υπόψη σας, ώστε να την αξιολογείτε και να κρίνετε ελεύθερα, εάν θέλετε να την αποδεχτείτε.  

3.      Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Καταστήματος και πελάτη πραγματοποιούνται εγγράφως και αρχειοθετούνται από το Κατάστημα για αποδεικτικούς λόγους.  

4.      Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται. 

5.      Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας (Ειρηνοδικείο Αθηνών, Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κ.λπ.).